Motor Aircraft Car

เกมส์เครื่องบินยิงรถถัง PDF Print E-mail
Written by เกมส์เครื่องบินยิงรถถัง   
Thursday, 14 May 2009 19:41
เกมส์ ยิง บุกโจมตีกองทัพของศัตรูให้พินาศ มี level ด้วย
ศัตรูมีทั้งรถถังยิงเครื่องบิน และเครื่องบินโจมตี
และอาวุธพิเศษให้เก็บมากมาย ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทางการเคลื่อนที่
วิธีการเล่น คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อยิงกระสุนออกไป
Last Updated on Thursday, 14 May 2009 19:48
 
Copyright © 2020 Motor Aircraft Car. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.